• بارش نور (چاپ دوم)
  نام کتاب: بارش نور
  موضوع : مجموعه ی شعر (غزلیات و رباعیات)
  پديدآور: آيت الله محمدحسين بهجتي اردكاني «شفق»
  تهيه و تدوين: ستاد بزرگداشت و نشر آثار حضرت آيت الله محمدحسين بهجتي اردكاني «شفق»
  EMAIL: HAMGAM.SHAFAGH@YAHOO.COM
  ناشر: انتشارات قداست
  نوبت چاپ : دوم
  تاریخ انتشار: 1391
  تیراژ:  2000
  طراحی و حروف نگاری: انتشارات قداست
  قیمت: 8000تومان
  شماره کتابشناسی ملی: 2817732
  تعداد صفحات : 428

 • سرچشمه خورشید
  نام اثر : سرچشمه خورشید(مجموعه شعر)
  پدیدآور : آيت الله محمدحسين بهجتي اردكاني «شفق»
  تهيه و تدوين: حضرت آيت الله محمدحسين بهجتي اردكاني «شفق»
  و با همت برادر عزیز جناب آقای رضا شاکر
  ناشر:انتشارات سوره مهر(وابسته به حوزه ی هنری)
  نوبت چاپ : اول
  تاریخ انتشار:1391
  تیراژ: 2500
  قیمت:6900 تومان
  مشخصات ضاهری:304ص

 • سرود سحر
  نام اثر : سرود سحر(مجموعه ی شعر)
  پدیدآور : آيت الله محمدحسين بهجتي اردكاني «شفق»
  تهيه و تدوين: حضرت آيت الله محمدحسين بهجتي اردكاني «شفق»
  ناشر:انتشارات شفق
  نوبت چاپ : اول
  تاریخ انتشار:1362
  مشخصات ضاهری:141ص

 • نمی از دریای راز
  نام کتاب: نمی از دریای راز
  موضوع : شرح خطبه ی متقین (خطبه همّام)
  پديدآور: آيت الله محمدحسين بهجتي اردكاني «شفق»
  تهيه و تدوين: ستاد بزرگداشت و نشر آثار حضرت آيت الله محمدحسين بهجتي اردكاني «شفق»
  EMAIL: HAMGAM.SHAFAGH@YAHOO.COM
  ناشر: انتشارات قداست
  نوبت چاپ : اول
  تاریخ انتشار: 1392
  تیراژ:  2000
  طراحی و حروف نگاری: انتشارات قداست
  قیمت: 9000تومان
  تعداد صفحات : 373

 • هفت گوهر
  نام کتاب: هفت گوهر
  موضوع : شرح هفت حکمت از نهج البلاغه (حکمتهای 316-140-216-388-217-146-خطبه 42)
  پديدآور: آيت الله محمدحسين بهجتي اردكاني «شفق»
  تهيه و تدوين: ستاد بزرگداشت و نشر آثار حضرت آيت الله محمدحسين بهجتي اردكاني «شفق»
  EMAIL: HAMGAM.SHAFAGH@YAHOO.COM
  ناشر: انتشارات قداست
  نوبت چاپ : اول
  تاریخ انتشار: 1392
  تیراژ:  2000
  طراحی و حروف نگاری: انتشارات قداست
  قیمت: 5000تومان
  تعداد صفحات : 162

 • در خلوت شب خیزان
  نام کتاب: در خلوت شب خیزان (شرحی بر دعای ابوحمزه ثمالی)
  موضوع : معارف و اخلاق -شرحی بر دعای ابوحمزه ثمالی-
  پديدآور: آيت الله محمدحسين بهجتي اردكاني «شفق». 1314
  پیاده سازی و ویرایش: جناب آقای مصطفی خادم عباسی اردکانی
  ناشر: انتشارات هنر رسانه ی اردی بهشت
  نوبت چاپ : اول
  تاریخ انتشار: 1387
  تیراژ:  1500
  طراحی و حروف نگاری: انتشارات هنر رسانه ی اردی بهشت
  قیمت: 2600تومان
  تعداد صفحات : 186

 • خاطرات حجت الاسلام و السلمین محمدحسین بهجتی(شفق)
  نام اثر : خاطرات حجت الاسلام و السلمین محمدحسین بهجتی(شفق)
  تحقیق  تدوین: محمد قبادی
  ناشر:انتشارات سوره  ی مهر (وابسته به حوزه ی هنری)
  نوبت چاپ : اول
  تاریخ انتشار:1388
  تیراژ: 1100
  قیمت: 3500تومان
  مشخصات ضاهری:176ص 
موضوع :
در محضر یار