فهرست مطالب
درس اوّل
مقدمه
هَمّام که بود؟
خداوند بی‌نیاز از اطاعت بندگان
حکمت خلقت انسان
بندگی راه کمال انسان
تقسیم روزی بین بندگان
تنها متقین اهل فضیلت هستند
ملاک برتری تقواست
آخرین سفارش پیامبر در حجة الوداع

درس دوم
امتیازات اهل تقوا
مشی و رفتار متقین
فرق صدق و صواب
میانه روی در همه امور
سفارش مولا علی علیه‌السلام به امام حسین علیه‌‌السلام
خطاب خداوند به پیامبر در میانه‌روی
تواضع متقین
شرح حال علامه طباطبایی (ره)
حضرت عیسی (ع) و حواریون
تواضع حضرت علی علیه‌السلام

درس سوم
خطرات نگاه حرام
انواع نگاه کردن
وقف گوش برای علم نافع
انواع علم
حالت متقین در عافیت و بلا
آیت الله بهاء الدینی و معمار حسین
حمله ددمنشانه اسرائیل و کشتار فلسطینیان

درس چهارم
معنای اجل
شوق و خوف ملازم هم
مبدأ شوق و خوف
آثار حسنه در سیمای متقین
معیار انسان باتقوا و انسان بی‌تقوا
تفاوت موسی و قارون
راز تکبیر در اول و آخر نماز
حق بندگی خدا
راه رسیدن به عین‌الیقین
ریشه صفات نیک

درس پنجم
حزن ممدوح و حزن مذموم
حزن امام باقر علیه‌السلام
مولا علی علیه‌السلام و فدک
نگرانی ائمه علیه‌السلام از آینده
گریه ارزشمند
پرهیز از عجب و غرور
چرا اهل تقوا لاغرند
نیاز انسان‌های باتقوا
اهل تقوا و عفت نفس

ادامه دارد . . .
 
موضوع :
در محضر یار